HÂN HOAN CHÀO ĐÓN KHÁCH THẬP PHƯƠNG

KỶ NIỆM 305 NĂM THÀNH LẬP (1709 - 2014)

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 34

ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG HÚY TÂM HOÀN - HIỆU HUỆ LONG

GĐPT Kỳ Hoàn


TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH

Địa chỉ: 141 Trần Cao Vân, Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 374 9388 - 382 1174   -   Fax: 056 382 1174

Website: www.todinhlongkhanh.com    Email: todinhlongkhanh@gmail.com

Lượt truy cập
002167186

Design by