HÂN HOAN CHÀO ĐÓN KHÁCH THẬP PHƯƠNG

KỶ NIỆM 305 NĂM THÀNH LẬP (1709 - 2014)

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 34

ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG HÚY TÂM HOÀN - HIỆU HUỆ LONG

Phật giáo Bình Định

Bài viết mới đăng

Phật giáo trong nước

Phật giáo thế giới

GĐPT Kỳ Hoàn

Sinh hoạt nội tu


TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH

Địa chỉ: 141 Trần Cao Vân, Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 374 9388 - 382 1174   -   Fax: 056 382 1174

Website: www.todinhlongkhanh.com    Email: todinhlongkhanh@gmail.com

Lượt truy cập
002182362

Design by